Ogrodzenia (metaloplastyka)

Specjalizujemy si? w produkcji bram zewn?trznych i wewn?trznych, balustrad, ogrodze?, bram gara?owych oraz elementw wystroju wn?trz i ogrodw.

Konstrukcje Stalowe

Dla potrzeb r?nych technologii stosowanych w przedsi?biorstwach produkcyjnych wykonujemy nietypowe konstrukcje. S? to np. estakady pod ruroci?gi, urz?dzenia wsporcze do maszyn. podtorza suwnic etc. Konstrukcje tego typu s? przygotowywane zazwyczaj na podstawie dokumentacji przygotowanej przez inwestora.

Schody - Por?cze (metaloplastyka)

?wietliki

Specjalizuje si? tak?e w monta?u i produkcji takich elementw jak: ?wietliki dachowe, klapy dymowe, czy pasma ?wietlne. Nasze wyroby od lat ciesz? si? uznaniem najbardziej wymagaj?cych klientw.
Dzi?ki naszym ?wietlikom dachowym, do pomieszcze? doprowadzane jest niezb?dne dla cz?owieka ?wiat?o naturalne. Dzi?ki pasmom ?wietlnym mo?na lepiej do?wietli? pomieszczenia bez konieczno?ci u?ycia ?wiat?a sztucznego.

Elementem istotnym przy du?ych budowlach, zabezpieczaj?cym je, ale przede wszystkim zabezpieczaj?cym zdrowie i ?ycie ludzkie w sytuacji zagro?enia po?arowego s? klapy dymowe. Tego rodzaju rozwi?zanie pozwala na szybk? ewakuacj? oraz zmniejszenie strat materialnych w wypadku po?aru. Znajduje tak?e zastosowanie przy wentylacji pomieszcze? przy niebezpiecznie wysokich temperaturach.

Maszyny

 
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Kontakt

Zak?ad ?lusarski Andrzej Bartnicki

ul. ?w. Bonifacego 19

74-320 Barlinek

tel/fax: +48 95 7479031

mobile: +48 601 879758

e-mail: biuro@bartnicki.pl

Reklama